Ayurvedic lifestyle

Ayurvedic lifestyle post thumbnail image

The Ayurvedic way of living today…

De kern van Ayurveda is: het begrijpen van harmonie, gezondheid en het doel van de gezonde mens op aarde.

Ayurveda heeft niet alleen als doel ziektes te genezen, in tegendeel. De Vedische geschriften over gezondheid bevatten een schat aan informatie over hoe een mens zijn gezondheid kan behouden, eigenlijk veel meer dan over genezen van kwalen.

En omdat de holistische benadering van de mens in Ayurveda zo universeel is, is alle kennis ook al zijn ze duizenden jaren oud nog steeds relevant en heel goed toepasbaar in onze huidige tijd. Een Ayurvedische levensstijl is dus een uitstekend middel om gezond te blijven.

De theorie van de dosha’s

De vijf elementen – ether, lucht, water, vuur en aarde – manifesteren zich in het menselijk lichaam via de Tri-Dosha: de drie energieën Vata, Pitta en Kapha.

Deze dosha’s zijn als het ware de functie-gebieden van het menselijk lichaam en vormen altijd een verhouding die uniek is voor ieder mens afzonderlijk. Deze bepaalt zijn lichaamsbouw, zijn constitutie, bepaalde karaktereigenschappen, gedragingen, maar ook zijn aanleg voor ziekte. De geboorte constitutie van ieder mens is opgebouwd uit een samenstelling van deze 3 dosha’s en heet Prakruti. De kunst van het leven bestaat erin de unieke dosha-verhouding te handhaven en zo gezondheid te behouden. Ziekte daarentegen gaat volgens Ayurveda altijd terug op verstoring die zichtbaar wordt in een disbalans in één of meerdere dosha’s.

Prakruti en Vikruti

Het temperament of constitutie van een individu wordt op het moment van de conceptie vastgelegd en verandert tijdens het leven niet. De chemische omgeving waarin de bevruchting van de eicel plaatsvindt speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de psychosomatische geaardheid van het individu. Door de interactie van het individu met de omgeving ontstaan er onevenwichtigheden in zijn Prakruti. Deze onevenwichtigheden worden iemands Vikruti genoemd.

Na het bepalen van iemands Prakruti en Vikruti aan de hand van vragenlijsten, polsdiagnose en tongdiagnose kan er een plan uitgestippeld worden om te proberen de afwijkende constitutie zo veel mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke geboorte constitutie. Behandeling in Ayurveda is gericht op het creëren van evenwicht om Vikruti (de afwijkende constitutie) terug te brengen naar Prakruti (de oorspronkelijke basisconstitutie). Hierbij nemen de voeding en massage een belangrijke plaats in, naast dagelijkse leefgewoonten ( slaap, beweging, … ), werk-belasting, klimaat, leeftijd….

Hoe dat kan gebeuren en welke middelen kunnen we aanwenden daarover kan je hier

meer lezen

Wat doet een Ayurvedic Life Coach?