De Veda’s

In de Veda’s wordt het leven gezien als evolutie van prakriti de Goddelijke Moeder en purucha het vaderprincipe. Prakriti schept alle vormen in het Universum. Prakriti is essentieel dynamisch en is dus altijd veranderend en in beweging. Het bestaat uit drie eigenschappen, basiskrachten of “guna’s”. Omdat zij de samenstellende delen zijn van Prakriti, wil dat zeggen dat alle geschapen objecten uit deze Triguna zijn opgebouwd. Alle objecten in het heelal bestaan dus uit diverse combinaties van deze drie guna’s, sattva, rajas, en tamas. De drie guna’s zijn nooit van elkaar gescheiden. Zij botsen en werken met elkaar samen en zijn altijd gemengd. Zij worden vergeleken met de olie, de wiek en de vlam van een lamp, die alhoewel verschillend, toch samenwerken om licht te geven.

SATTVA

Sattva of de “essentie” staat voor het stoffelijke modificatieprincipe in de materie. Het is de zuiverste weerspiegeling van het “andere”, de puru=a – het geestelijke principe – in de materiële wereld .

Sattva brengt de kwaliteiten voort van stabiliteit, harmonie, deugd of Zijn (Sat)

Het wordt als licht van aard en stralend omschreven.

Het heeft een naar binnen en opwaarts gerichte beweging en brengt het ontwaken en de ontwikkeling van de ziel teweeg.

Sattva brengt geluk. Het is het principe van intelligentie.

RAJAS

Rajas heeft de eigenschap van dynamiek, van verandering.

Rajas is in wezen de energie zelf.

Rajas is de kwaliteit van pulsatie, turbulentie of activiteit.

Het is beweeglijk en gemotiveerd

Het bezit een naar buiten en naar binnen gerichte beweging en brengt op zichzelf gerichte en zelfzuchtige actie teweeg die tot desintegratie leidt.

Rajas brengt pijn en lijden voort. Het is het principe van energie.

TAMAS

Tamas vertegenwoordigt de “duistere” eigenschap van traagheid en weerstand, van het grove, ruwe, zware van de materie.

Tamas is de kwaliteit van dofheid, duisternis en inertie.

Het is zwaar (guru) en versluierend of verhinderend.

Het heeft een neerwaartse beweging en veroorzaakt verval, ontbinding en dood. Tamas schept begoocheling. Het is het principe van het materialisme.

Uit Sattva, Rajas en Tamas zijn de vijf elementen gevormd. Uit Sattva ontstond ether, uit Sattva en Rajas lucht, uit Rajas vuur, uit Rajas en Tamas water en uit Tamas aarde.

De vijf elementen manifesteren zich in het menselijk lichaam via de Tri-Dosha: de drie energieën Vata, Pitta en Kapha.

Vata, de kracht van de beweging, ontstaat uit ether en lucht; Pitta, de kracht van de transformatie, ontstaat uit vuur en water; Kapha, de kracht van de opbouw en structuur, ontst­aat uit aarde en water.

Deze dosha’s zijn als het ware de functie-gebieden van het menselijk lichaam en vormen altijd een verhouding die uniek is voor ieder mens afzonderlijk. Deze bepaalt zijn lichaamsbouw, zijn constitutie, bepaalde karaktereigenschappen, gedragingen, maar ook zijn aanleg voor ziekte. De geboorte constitutie van ieder mens is opgebouwd uit een samenstelling van deze 3 dosha’s en heet Prakriti.

Meer lezen

Wat doet een Ayurvedisch Life Coach?