Wat doet een Ayurvedic Life Coach?

De vijf elementen – ether, lucht, water, vuur en aarde – manifesteren zich in het menselijk lichaam via de Tri-Dosha: de drie energieën Vata, Pitta en Kapha.

Vata, de kracht van de beweging, ontstaat uit ether en lucht, Pitta, de kracht van de transformatie, ontstaat uit vuur en water en Kapha, de kracht van de opbouw en structuur ontst­aat uit aarde en water.

Deze dosha’s zijn als het ware de functie-gebieden van het menselijk lichaam en vormen altijd een verhouding die uniek is voor ieder mens afzonderlijk. Deze bepaalt zijn lichaamsbouw, zijn constitutie, bepaalde karaktereigenschappen, gedragingen, maar ook zijn aanleg voor ziekte. De geboorte constitutie van ieder mens is opgebouwd uit een samenstelling van deze 3 dosha’s en heet Prakruti.

VATA

Ether en lucht, licht, koud, droog, vast, snel, bewegend, hard, helder, ruw en fijn.

Vata-mensen zijn fysiek gezien fijngebouwd, weinig gespierd en weinig behaard. Ze hebben kleine beweeglijke ogen, meestal grijs of bruin. Ze zijn van nature niet sterk, hebben geen groot uithoudingsvermogen en zijn niet zo vruchtbaar. Het zijn mensen die houden van afwisseling, ze zijn veranderlijk in hun emoties, in hun denken, in hun keuzes. Ze zijn heel open en nieuwsgierig, ze houden van vernieuwing, communicatie en reizen.

In hun eetgewoontes merk je dat Vata-mensen geen grote eetlust hebben, en geen sterke spijsvertering hebben. Ze eten van nature geen grote hoeveelheden, maar hebben eerder de neiging om heel de dag door kleine porties te eten. Wanneer ze uit evenwicht zijn, verwaarlozen ze snel hun voeding.

PITTA

Vuur en een beetje water, licht, warm, olieachtig, vloeibaar, scherp, mobiel, zacht, helder, glad en fijn.

Pitta-mensen zijn fysiek eerder gemiddeld gebouwd, zijn niet dik maar hebben wel goede spieren. Hun huid is meestal roodachtig, met sproeten, en meestal hebben ze groene ogen. Het zijn sterke mensen als ze hun energie richten en goede keuzes maken. Het zijn mensen die houden van leiderschap en het ontwikkelen van projecten. Ze zijn heel passioneel in hun voelen en denken. Ze zijn warmhartig en ze houden van iets neerzetten, groei en ontwikkeling, schoonheid en luxe.

KAPHA

Aarde en water, zwaar, koud, olieachtig, vast, langzaam, stabiel, zacht, ondoorzichtig, glad en grof.

Kapha-mensen zijn fysiek het best gebouwd. Ze hebben het stevigste botstelsel, hebben levenslang een zachte babyhuid, normaal hebben ze grote en blauwe ogen, een goede uithouding, een sterke immuniteit en een goede vruchtbaarheid.

Het zijn mensen van nature stabiel, ook in hun emoties en hun denken. Ze houden van verantwoordelijkheid, structuur, zorg en genieten. Aan hun eetgewoontes merk je dat kapha-mensen de traagste spijsvertering hebben. Ze zijn niet de grootste eters, ze kunnen gemakkelijk een maaltijd overslaan. Ze houden uitgesproken van zoetigheden. Wanneer ze even uit evenwicht zijn, hebben ze de neiging om té veel te snoepen.

PRAKRUTI EN VIKRUTI

Het temperament of constitutie van een individu wordt op het moment van de conceptie vastgelegd en verandert tijdens het leven niet. De chemische omgeving waarin de bevruchting van de eicel plaatsvindt speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de psychosomatische geaardheid van het individu. Door de interactie van het individu met de omgeving ontstaan er onevenwichtigheden in zijn Prakruti. Deze onevenwichtigheden worden iemands Vikruti genoemd.

Behandeling in Ayurveda is gericht op het creëren van evenwicht om Vikruti (de afwijkende constitutie) terug te brengen naar Prakruti (de oorspronkelijke basisconstitutie). Hierbij nemen de voeding en massage een belangrijke plaats in, naast dagelijkse leefgewoonten ( slaap, beweging, … ), werk-belasting, klimaat, leeftijd…

Aan de hand van vragenlijsten, polsdiagnose en tongdiagnose kunnen we Prakruti en Vikruti bepalen. Ook neem ik een anamnese op vanaf de geboorte tot de huidige ogenblik van de belangrijke levensgebeurtenissen. Daarna kan er een plan uitgestippeld worden om de doshas te balanceren.

Die plan bevat adviezen over voeding, supplementen en leefstijl.